Η λαδανιά  ( Cistus creticus L. )

Η λαδανιά ή και Cistus creticus L., αποτελεί ένα θαμνώδες και υποτροπικό φυτό το οποίο αναπτύσσεται στην περιοχή όπου βρίσκεται η Μεσόγειος και χαρακτηρίζεται από πλήθος υποειδών, ορισμένα από τα οποία φυτρώνουν κυρίως στην Βόρεια Κρήτη.

Οι φαρμακευτικές ιδιότητες της ρητίνης (Gum) που προέρχεται από το Λάδανο, ήταν γνωστές ήδη από την αρχαιότητα. Υπάρχουν αναφορές σε βιβλιογραφίες που κατατάσσονται στον 17ου αιώνα μ.Χ. οι οποίες και αναφέρουν πως η κύρια παραγωγική περιοχή της λαδανιάς ήταν το νησί της Κρήτης.

Τα διάφορα υποείδη της λαδανιάς τα οποία και συναντάμε στην Κρήτη είναι τα εξής: Cistus creticus subsp. creticus και επίσης Cistus creticus subsp. Eriocephalus. Αυτά τα υποείδη δεν διαφέρουν μονάχα ως προς την μορφολογία αλλά και τη χημειοταξονομία, και εννοούμε με αυτό ότι περιλαμβάνουν επιπλέον και συστατικά που διαφέρουν.

Τα αιθέρια έλαια των υποειδών Cistus creticus subsp. creticus και Cistus creticus subsp. eriocephalus απομονώθηκαν με συγκεκριμένες χημικές διεργασίες και με αυτό τον τρόπο τα συστατικά τους ταυτοποιήθηκαν σε αρκετά μεγάλο ποσοστό.


Επιθυμητή Λίστα

Η Λίστα σας είναι άδεια

Χάρτες

Χάρτης καταλυμάτων
Χάρτης με καταλύματα από όλη την Κρήτη. Ξεχωρίστε το ξενοδοχείο, τη βίλλα ή το δωμάτιο που σας εξυπηρετεί καλύτερα