Επίλογος

Η πανίδα ενός τόπου αποτελεί δείκτη και τεκμήριο της ιστορικής του πορείας και όλων των εξελικτικών σταδίων μέσα από τα οποία έχει διέλθει. Η υγιής συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον καταδεικνύεται από τη διατήρηση και περίθαλψη της πανίδας. Στην εποχή μας φιλοζωικοί οργανισμοί και διάφορες οικολογικές οργανώσεις αναλαμβάνουν το δύσκολο αυτό έργο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη διάσωση και περίθαλψη των απειλούμενων ειδών. Είναι χρέος όλων να δραστηριοποιούνται και να συμμορφώνονται με τα μέτρα που λαμβάνονται από την πολιτεία και διάφορους διοικητικούς φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που, όπως είναι γενικά παραδεκτό, προάγει το βιοτικό επίπεδο και εγγυάται ένα πιο αισιόδοξο και ασφαλές μέλλον. Ειδικά για έναν τόπο σαν την Κρήτη, η προστασία των απειλούμενων ειδών αναβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον και επιφέρει το βέλτιστο των σχέσεων ανάμεσα στους κατοίκους της και το φυσικό της περιβάλλον.


Επιθυμητή Λίστα

Η Λίστα σας είναι άδεια

Χάρτες

Χάρτης καταλυμάτων
Χάρτης με καταλύματα από όλη την Κρήτη. Ξεχωρίστε το ξενοδοχείο, τη βίλλα ή το δωμάτιο που σας εξυπηρετεί καλύτερα