Ο Δάκος της Ελιάς «Δάγκος»

Δάκος
Δάκος

Είναι ένα μικρό, γκρίζο έντομο σαν μύγα, αν και διαφέρει στο κεφάλι του που είναι κίτρινο και στο θώρακα που είναι γκρίζος με τρεις σκούρες λωρίδες. Διαμορφώνεται ως τέλειο έντομο κατά τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Ο πολλαπλασιασμός του δάκου συνδέεται άρρηκτα με τις συνθήκες ελαιοπαραγωγής σε έναν τόπο. Για να αναπτυχθεί επαρκώς ο δάκος η μέση ημερήσια θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24 βαθμούς. Υψηλότερες θερμοκρασίες προξενούν αυξημένη θνησιμότητα. Ανήκει στην οικογένεια των Μυτιδών και είναι δίπτερο.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου γεννά 3-4 φορές. Γεννά από ένα αυγό σε κάθε καρπό και η προνύμφη διατρέφεται με τις σάρκες του ελαιόκαρπου και, ανοίγοντας στοές, διαχειμάζει. . Έχει όμως παρατηρηθεί ότι διαχειμάζει και στο έδαφος όταν είναι στο στάδιο της χρυσαλλίδας.

Ζει, κυρίως, στις παραμεσόγειες χώρες και είναι γνωστός για το επιζήμιο των δραστηριοτήτων του στην ελαιοπαραγωγή. Έχει από μελετητές υπολογιστεί ότι θα παρήγετο 30% περισσότερο λάδι αν εξέλειπε ο δάκος. Όπως προαναφέρθηκε, η προνύμφη του δάκου τρέφεται με το σαρκώδες μέρος του καρπού, καθιστώντας τον ακατάλληλο για κατανάλωση.

Για το λόγο αυτό καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια και στη Κρήτη και όπου αλλού πλήττει το έντομο αυτό για την αποτελεσματική καταπολέμησή του. Με εισήγηση του Τμήματος Γεωργίας τοποθετούνται γυάλινες παγίδες, οι οποίες περιέχουν διάλυση θειικής αμμωνίας σε ποσοστό 3%, καθώς και κίτρινες πλαστικές παγίδες με κολλητική ουσία και φερομόνη, στοχεύοντας κατά αυτό τον τρόπο στη διακύμανση του πληθυσμού του εντόμου αυτού και στον έλεγχό του.

Για την καταπολέμηση του δάκου εφαρμόζονται δολωματικοί ψεκασμοί. Καθολικοί ψεκασμοί πρέπει να γίνονται σε περίπτωση πληθυσμιακής έκρηξης του εντόμου. Είναι σημαντικό, όμως, να προσεχθούν πολύ διότι ενδέχεται να βλάψουν τους πληθυσμούς ωφέλιμων εντόμων. Λόγω του ότι ο δάκος προτιμά δροσερό περιβάλλον πρέπει να ψεκαστεί το βόρειο μέρος του ελαιόδεντρου. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να ρίπτεται στο εσωτερικό της κόμης του δέντρου. Για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης καταπολέμησης του δάκου είναι προτιμότερο σε συμπαγείς φυτείες τα ελαιόδεντρα να ψεκάζονται τμηματικά.

Το έντομο δε ζει σε μεγάλο υψόμετρο.


Επιθυμητή Λίστα

Η Λίστα σας είναι άδεια

Χάρτες

Χάρτης καταλυμάτων
Χάρτης με καταλύματα από όλη την Κρήτη. Ξεχωρίστε το ξενοδοχείο, τη βίλλα ή το δωμάτιο που σας εξυπηρετεί καλύτερα